Β1. Αιτίες της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη


Η βιομηχανική επανάσταση και η τεχνολογική εξέλιξη από την οποία συνοδεύτηκε, δημιούργησαν την ανάγκη για περαιτέρω εκμετάλλευση των γήινων πόρων. Ταυτίστηκε λοιπόν χρονικά με την έξαρση στην αποψίλωση των τροπικών δασών, τα οποία εκλύουν οξυγόνο, απορροφούν CO2 ως φυσικοί καταναλωτές του και γι’ αυτό θεωρούνται «παγκόσμιος θερμοστάτης». Η καταστροφή των δέντρων όχι μόνο αφαιρεί έναν παράγοντα εξισορρόπησης του CO2, αλλά η καύση και η αποσύνθεσή τους εκλύουν περισσότερο CO2 στην ατμόσφαιρα, μαζί με μεθάνιο, ακόμα ένα σημαντικό αέριο θερμοκηπίου όπως είδαμε.[1]

Πριν από 50 χρόνια τα τροπικά δάση κάλυπταν το 14% του πλανήτη, έναντι 5-7% σήμερα, ενώ υπολογίζεται οτι θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το μέσο του 21ου αιώνα.[2]

Οι ωκεανοί, επίσης λειτουργούν σαν μια τεράστια αποθήκη άνθρακα και απορροφούν περίπου το ένα τρίτο του ανθρωπογενούς CO2. Όσο αυξάνεται το CO2 στην ατμόσφαιρα, η αυξημένη απορρόφησή του από τους ωκεανούς, προκαλεί μετρήσιμη μείωση στο pH τους, φαινόμενο που ονομάζεται οξίνιση των ωκεανών και προκαλείται από την ένωση διοξειδίου του άνθρακα και νερού τα οποία σχηματίζουν ανθρακικό οξύ. Τα επίπεδα του ανθρακικού οξέως στην επιφάνεια των ωκεάνιων υδάτων είναι 25% υψηλότερη από την προβιομηχανική εποχή και αναμένεται να αυξηθεί επιπλέον 75% μέχρι το 2100. Το χημικό αυτό αποτέλεσμα καταστρέφει κοράλλια και πλαγκτόν, υποβαθμίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και τον θαλάσσιο κύκλο ζωής.[3]

Ήδη, εξαιτίας της οξίνισης και την αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει μειωθεί η έκταση των κοραλλιογενών υφάλων κατά 80-95%. Η καταστροφή τους έχει άμεση επίδραση στο οικοσύστημα και στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή στα θαλάσσια είδη που αποτελούν τροφή για τον άνθρωπο.[4]

Στον Αρκτικό ωκεανό, το γλυκό νερό των πάγων που λειώνουν μεταβάλλει την σύνθεση των ωκεάνιων υδάτων τα οποία χάνουν την δυνατότητα απορρόφησης CO2, ενώ τα θερμότερα ύδατα επίσης απορροφούν λιγότερο CO2, όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα. Η γενικότερη υποβάθμιση του βυθού και των παράκτιων περιοχών, εκλύει CO2 και επιβαρύνει την σύνθεση των υδάτων τα οποία με την σειρά τους γίνονται αφιλόξενα για οργανισμούς που αποτελούν την τροφή πουλιών, θηλαστικών και ψαριών του Αρκτικού οικοσυστήματος.[5]

Προκύπτει λοιπόν η σχέση:

Αύξηση CO2 + Αποψίλωση των δασών + Κορεσμός/Οξίνιση των ωκεανών=

Υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας της Γης ή Υπερθέρμανση του πλανήτη.

Όλοι οι μηχανισμοί τους οποίους διαθέτει το φυσικό περιβάλλον για την άμυνα, την διαχείριση κρίσεων και την εξυγίανσή του, αχρηστεύονται συν τω χρόνω από την υπερεκμετάλλευση -σε βαθμό κατάχρησης- που ασκεί ο βιομηχανικός, καταναλωτικός και, σε ευρύ φάσμα, καιροσκοπικός τρόπος ζωής που έχουν αναπτύξει οι άνθρωποι.

Η υπερβολική αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης που προκαλείται από την συσσώρευση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα ονομάζεται «υπερθέρμανση του πλανήτη» και όπως αποδεικνύεται, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ανθρωπογενείς αιτίες.

 Oceans aciditification doney1-en_34308

                     

 

[Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, η ποσότητα CO2 που διαλύθηκε τους ωκεανούς (κόκκινη γραμμή) έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης των επιπέδων ανόργανου άνθρακα και της οξίνισης. Ταυτοχρόνως, υπάρχει μείωση στο pH των υδάτων (μπλε γραμμή), που υποδεικνύει αύξηση της οξύτητας και μείωση των ανθρακικών ιόντων (CO3) (πράσινη γραμμή), της ουσίας δηλαδή που χρησιμοποιούν πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί για να δημιουργήσουν τα κελύφη τους. (Διάγραμμα: courtesy of Scott Doney, Woods Hole Oceanographic Institution)]

 

Τα επίπεδα των αποκαλούμενων αερίων θερμοκηπίου (Green House Gases – GHG) παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην διάρκεια της ιστορίας της Γης αλλά ενώ παρέμεναν σταθερά τις τελευταίες χιλιετίες,  πλέον καταγράφονται ως τα υψηλότερα των τελευταίων 650.000 ετών.

Η υιοθέτηση της καύσης ορυκτών καυσίμων από τους ανθρώπους και οι εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, συμπίπτει χρονικά με την έναρξη φαινομένων θερμοκρασιακών ανωμαλιών. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις  έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες στο συμπέρασμα οτι πρόκειται για αλληλένδετα γεγονότα[6] και οτι είναι οι άνθρωποι και οι σύγχρονες δραστηριότητές τους που ενισχύουν το φαινόμενο και θερμαίνουν την Γη.[7]

Οι ισχυρισμοί οτι η υπερθέρμανση οφείλεται στην ηλιακή δραστηριότητα καταρρίπτονται από τις αποδείξεις οτι η ηλιακή ενέργεια έχει παραμείνει σταθερή από το 1750 και οτι η θερμότητα δεν είναι κατανεμημένη σε όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρα. Η ανώτερη ατμόσφαιρα έχει ψυχρανθεί, ενώ αντιθέτως, θερμαίνονται τα μέσα και κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα εξαιτίας της δέσμευσης των GHG, μετρήσεις τις οποίες δεν μπορούν να παραβλέψουν τα κλιματικά μοντέλα και οι παρατηρήσεις των θερμοκρασιακών εξελίξεων[8].

Η μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά 0,7°C από το 1880., Τα δύο τρίτα της θέρμανσης έχουν παρατηρηθεί από το 1975 , με ρυθμό περίπου 0,15 μέχρι 0,20°C ανά δεκαετία.

Κλιματική αλλαγή και CO2[9]

co2Graph11-cropped

[Το γράφημα που βασίζεται στην σύγκριση ατμοσφαιρικών δειγμάτων που περιέχονται σε πυρήνες πάγου και πιο πρόσφατων επιτόπιων μετρήσεων, δίνει στοιχεία για την αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα μετά  την Βιομηχανική Επανάσταση.] ΠΗΓΗ: NOAA

Ομοφωνία: 97% των κλιματικών επιστημόνων συμφωνούν[10]

TempAnomalyNASA

[Στοιχεία για την θερμοκρασία από τέσσερα διεθνή περιβαλλοντικά ινστιτούτα. Όλα δείχνουν ταχεία θέρμανση στις τελευταίες δεκαετίες και επίσης οτι η τελευταία δεκαετία ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί.] ΠΗΓΗ: NASA

                                                    Σύγκριση των θερμοκρασιών της Γης

                                                                               1880-1889

temperatures 1880-89

                                              

                                                                                2000-2009

temperatures 2000-09

[Η μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξηθεί κατά 0,7°C από το 1880. Τα δύο τρίτα της θέρμανσης έχουν παρατηρηθεί από το 1975 , με ρυθμό περίπου 0,15 μέχρι 0,20°C ανά δεκαετία.] ΠΗΓΗ: NASA Earth Observatory

 

 


[2]   Encyclopedia of the Environmental Science, JohnMongillo, LindaZierdt  http://books.google.gr/books?id=ozAN5vLbssgC&pg=PA104&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (2.5.2013)

[3]  Woods Hole Oceanographic Institution http://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=17726 (2.5.2013)

[8]  NASA http://climate.nasa.gov/causes (18.5.2013)

Advertisements

2 thoughts on “Β1. Αιτίες της Υπερθέρμανσης του Πλανήτη

  1. […] Read also: Β1. Αιτίες Υπερθέρμανσης του Πλανήτη  […]

  2. […] Source: Reader Supported News Read also: Β1 Αιτίες υπερθέρμανσης του πλανήτη […]

Comment here....

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s